واشر های برینگ

واشرهای برینگ

 

همانطور که در مورد رولبرینگ های استوانه ای کف گرد گفته شد می توان به جای استفاده از واشر های محفظه و شافت از واشر های شیار دار   Raceway washers و واشر های کفی Thrust washers   استفاده نمود . واشر های شیار دار از جنس فولاد کرومی سخت کاری شده هستند . شیار آنها پرداخت شده و بقیه سطوح ماشینکاری شده اند. در مواردی که دقت به هم مرکز بودن واشر ها زیاد مورد نیاز نباشد می توان از این نوع واشر شافت و محفظه استفاده نمود. واشرکفی معمولا ضخامت بسیار کمی داشته 1mm  و از جنس فولاد فنر است .این نوع واشر ها نیز می توانند به جای واشر و محفظه  ی شافت به کار برده شوند. در این رولبرینگ ها می توان با استفاده از یک واشر میانی  intermediate washers   و دو سری مجموعه قفسه و غلطک رولبرینگ را دوطرفه کرد که بار محوری را از دو طرف متحمل شود. در رولبرینگ های کف گرد سوزنی هیچ نوعی ناهمراستایی مجاز نیست. قفسه رولبرینگ های سوزنی کف گرد فولادی و در بعضی موارد فیبری است که در این حالت برینگ تا دمای  C °   120ا توانایی کارکرد دارد. در قطعاتی که با رولبرینگ تماس مستقیم دارند associated components  مسائلی نظیر دارار بودن زاویه درست نسبت به محور شافت و حالت یکنواخت داشتن  ( پله ای نبودن ) از اهمیت خاصی برخوردار است . در صورت عدم استفاده از واشر های محفظه و شافت سختی سطحی که مجموعه قفسه و غلطک ها بر روی آن قرار می گیرد باید بیم 58 HRC  الی  64 HRC  بوده و زبری سطح از 0.2 Ч m  بالاتر نباشد (Ra<0.2 Ч m  ( درجه سختی پایین تر به منزله افت ظرفیت تحمل بار مجموعه خواهد بود.هدایت شعاعی مجموعه قفسه و غلطک ها بخصوص در سرعتهای بالا ضروریست.