location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

بلبرینگ ایگرگ

بلبرینگ ایگرگ

 

بلبرینگ ایگرگ (Y-Bearings)

همانگونه که قبلا گفته شد , این نوع بلبرینگ نوع تغییر شکل یافته بلبرینگ های شیار عمیق هستند.انواع مختلف آن بر اساس روش تثبیت شافت به دسته های ذیل تقسیم می شوند:

-          بلبرینگ با طوقه قفلی نا متقارن  Eccentric locking collar و پیچ بی سر : در مواردی استفاده میشود که جهت چرخش شافت ثابت است, حلقه داخلی آنها نیز دو نوع کشیده  از یک سمت و دو سمت تولید می شود.( این حلقه کشیده شده به تثبیت بهتر شافت کمک می کند).هر دو سری در حلقه بیرونی خود سوراخهای مخصوص روانگاری دارند . طوقه قفلی نیز همراه با پیج بی سری که در آن تعبیه شده باعث تثبیت بیشتر شافت می شود.

-          بلبرینگ با سیستم پیچ بی سر Grub (set) Screw locking :این سری در رینگ داخلی خود دو پیچ بی سر دارند که بدین وسیله باعث تثبیت برینگ می شود.

این بلبرینگ در مواردی که جهت چرخش شافت متغیر باشد مناسب است .حلقه داخلی از دو طرف کشیده شده (محکم نگه داشتن بهتر شافت ) و دو  سوراخ مخصوص روانکاری نیز در حلقه بیرونی وجود دارد (نوع بدون سوراخ روانکاری نیز تولید می شود).

-          برینگ با بوش تبدیل : سریهای خاصی از این برینگ ها به منظور کاربرد در مواردی که جهت دوران تغییر می کند سرعت زیاد و چرخش آرام مورد نیساز می باشد با بوش تولید می شوند.این سری با سوراخ مخصوص روانکاری  یا بدون آن تولید می شوند.بوش تبدیل همراه با مهره و واشر قفلی آن نیز فسفاته شده هستند.

-          تثبیت (موقعیت دهی) با انطباق داخلی : سریهای خاصی نظیر 1762(00)-2RS1 و 1763(00) با انطباق تداخلی جا زده می شوند , معمولا بدون سوراخ روانکار تولید می شوند , ولی با سوراخ نیز می تواند ساخته شود(پسوند B).در سرعتهای بالا وقتی جهت دوران متغیر باشد استفاده از این نوع مناسب است. بلبرینگ های مورد بحث معمولا برای شافت های متریک از اندازه قطر 12mm الی 100mm و شافت های اینچی 5.8 الی  4 تولید می شوند.تمامی آنها کاسه نمد داشته و با گریس مناسب نیز پر شده اند. کاسه نمدها در بلبرینگ های ایگرگ کلا از نوع مالشی Rubbing seals بوده و ممکن است اندکی از نظر طراحی با هم متفاوت باشند. کاسه نمدهایی کهدر سیریهای YAR2,YEL2,YET2 و YAJ2 مصرف می شوند شامل یک واشر ف.لادی پرس شده و یک لایه لاستیک  ولکانیزه شده است.لایه فلزی فاصله خیلی کمی را با حلقه داخلی تشکیل می دهد ولی لایه لاستیکی که در پشت لایه فلزیست به حلقه داخلی مماس است .در شرایط محیطی آلوده تر , یک لایه محافظ اضافی که از جنس فولاد بوده  در جلوی کاسه نمدهای بلبرینگ قرار می گیرد وبه حلقه  داخلی می چسبد.این لایه به نام فلینچر Flinger معرفی می گردد (پسوند 2F در جلوی برینگ). تحت شرایط باز هم مشکل تر می توان از محافظ هایی که فلینجر توپر Flocked Flinger نامیده شده و شامل یک فولاد پرسی روکش شدهبا یک لایه پلی آمیدی است ,در جلوی کاسه نمد های خود برینگ استفاده نمود(پسوند 2FF).آب بندی این نوع کاسه نمدها در برابر  رطوبت , گل , خاک و ماسه و نظایر آن بسیار موثر است.در بعض از سریها نظیر 17262(00) نیز استفاده از کاسه نمدهای لاستیکی معمولی (RS1) مرسوم است. کاسه نمد شامل یک واشر فولادی است که با لایه لاستیک ولکانیزه  ,روکش شده است. قفسه این برینگ ها اکثرا فیبری بوده و در بعضی سریهای بزرگ 3620(00) فولادیست .سرعت مبنای بلبرینگ های مورد نظر بستگی زیادی به طرز قرار دهی آنها بر روی شافت و نوع کاسه نمد آن دارد. قابلیت تحمل بار محوری نیز بستگی به نوع تثبیت برینگ بر روی شافت دارد.برینگهای با طوقه قفلی نا متقارن با پیچ بی سر تا 20% با دینامیکی مبنا , قدرت تحمل بار محوری را دارا هستند.در برینگ هایی که بوش تبدیل دارند این  مقدار بستگی به گشتاور مصرف شده در بستن مهره دارد که اگر این مقدار معادل مقادیر توصیه شده باشد قدرت تحمل بار محوری به 15 الی 20  درصد بار دینامیکی مبنا می رسد.در برینگ هاییکه با انطباق تداخلی جا زده می شوند مقدار تحمل بار محوری به موقعیت محوری برینگ بستگی دارد و بهر حال نباید از 0.25  بار استاتیکی مبنا تجاوز کند.