location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

رولبرینگ های استوانه ای ضربدری

رولبرینگ های استوانه ای ضربدری

 

رولبرینگ های استوانه ای ضربدری

شیارهای حلقه های داخلی و بیرونی در این رولبرینگ ها نسبت به محور برینگ یک زاویه   °45 ساخته وغلتک ها یک در میان تحت زاویه  °90 درجه نسبت به یکدیگر چیده شده اند.نسبت قطر غلتک ها به طول آنهازیاد بوده و با این مشخصات رولبرینگ مورد بحث برای بارهای شعاعی ، محوری و چرخشی مناسب هستند.این رولبرینگ ها از صلبیت زیاد برخوردار بودخ و ضمن اشغال فضای کم ، قابلیت تحمل بارهای سنگین را دارند و از آنجائیکه قادر به تحمل هر سه نوع بار شعاعی محوری ( از دو جهت ) و چرخشی هستند به برینگ ثانویه ای در کنار آن احتیاجی نیست.انواع مختلف این نوع رولبرینگ ها بصورت یک ردیفه و دو ریفه با یا بدون پنجره ساچمه ، با لقی  یا بار اولیه ، با چرخدنده و بالاخره با کاسه نمد تولید می شوند.از نقطه نظر طراحی ،این نوع برینگها دارای مقطع عرضی کم ، حلقه بیرونی دو تکه وکلا رولبرینگ تفکیک شدنی است.رولبرینگ تحت عملیات حرارتی قرار گرفته اندکه