location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

رولبرینگ های بشکه ای

 

رولبرینگ های بشکه ای

رولبرینگ های بشکه ای

این رولبرینگ ها دارای دو ردیف غلتک در یک شیار مشترک منحنی الشکل در حلقه بیرونی هستند و دو شیار در حلقه درونی آنها نسبت به برینگ زاویه می سازند.برینگ خاصیت خود تنظیمی داشته , در نتیجه نسبت به نا همراستایی شافت حساس نیست و علاوه بر تحمل بار محوری را نیز از دو طرف متحمل می شود,  غلتک های آن بلند , قطور و متقارن و به تعداد زیاد هستند که این خصوصیات موجب قابلیت تحمل فوق العاده زیاد این نوع برینگها در برابر نیروها می باشند.سوراخ داخلی آنها در دو نوع استوانه ای و مخروطی با شیب 1:30 ( پسوند  K30 ) و شیب  1:12 ( پسوند K ) تولید می شود.برای نصب رولبرینگ با سوراخ داخل مخروطی بوشهای کششی و تبدیلی نیز تولید می شود. طراحی های گوناگون این نوع رولبرینگ بدین قرار است : در آن دسته که با پسوندهای ECAC,CA,ECA و CAC مشخص می شوند در سریهای بزرگتر بکار برده می شوند. غلتک ها متقارن و حلقه داخلی لبه دارد. حلقه راهنما روی حلقه داخلی متمرکز شده و پنجره ساچمه بصورت یکپارچه و از جنس فولاد یا برنج است.نوع ECAC,CAC دارای سطوح پرداخت شده بالاتر از CC بوده و دو نوع  ECA  و ECAC با داشتن غلتک های تقویت شده قابلست تحمل بار بیشتری دارند.در نوعی که با پسوند  E  مشخص می شود ,  غلتک ها متقارن حلقه داخلی بدون لبه و حلقه راهنمی سنتر شده , در نزدیکی حلقه بیرونی قرار دارد.تعداد پنجره ساچمه نیز دوتاست .این نوع طراحی ,  تمام خصوصیات نوع  CCرا نیز داراست.و طراحی پنجره ساچمه در آن به نحویست که امکان جا زدن غلتک های بزرگتر و یا با تعداد بیشتر را فراهم کرده است که در نتیجه آن قدرت تحمل بار برینگ افزایش یافته است.موقعیت دهی حلقه راهنما در نزدیک حلقه بیرونی موجب عملکرد بهتر روانکار بین حلقه و غلتک ها می شود ,  اکثر سری های این نوع برینگ دارای یک شیار و سه سوراخ در حلقه بیرونی جهت عمل روانکاری هستند که این ویژگی با پسوند  W33 مشخص می شود.( در طراحی E  پسوند W33 قید نمیشود ).رولبرینگ های بشکه ای با کاسه نمد نیز تولید می شوند.کاسه نمد در آنها بصورت دو تکه بوده ,  یک تکه به حلقه بالایی و قسمت دیگر به حلقه پایینی متصل شده است .در رولبرینگ هایی که کاسه نمد دارند امکان انحراف تا 0.5 در حلقه پایینی نسبت به حلقه بالایی وجود دارد.وجود کاسه نمد محدوده دمایی کارکرد را نیز بین C °   -30الی  C °+ 150 تقلیل می دهد . برینگ در این حالت دارای گرس است. برای نقاط مرتعش, رولبرینگهای خاصی وجود دارد که از طراحی CC  مشتق شده اند.پنجره ساچمه در آنها سخت کاری سطحی شده و در مقابل سایش مقاومت خوبی دارند.حلقه راهنما روی شیار حلقه بیرونی متمرکز شده و دارای لقی خاصی هستند. JA.A15 و VA405 انواع مختلف طراحی در کاربردهای مورد بحث است.جهت جلوگیری از خوردگی ناشی از خراش , سوراخ داخل بعضی از آنها با رکش تفلونی PTFE تولید می شود ( پسوند این سری VA406 است ).

مقادیر مجاز نا همراستایی رولبرینگ هایی بشکه ای تا  C °+ 200  تعیین شده است.

محفظه های مناسب این نوع برینگها housing نیز در قسمت مربوطه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

طراحی آنها به نحوی است که بارهای محوری را نیز متحمل می شوند.این مقدار در صورتیکه  برینگ بر روی بوش نصب شده باشد , بستگی به مقدار اصطکاک بین بوش و شافت داشته و از این رابطه بدست می آید :

Fap=3Bd

حداکثر بار محوری مجاز Fab=N

پهنای رولبرینگ B=mm

قطر سوراخ داخلی رولبرینگ   d=mm