location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

رولبرینگ های مخروطی تک ردیفه

رولبرینگ های مخروطی تک ردیفه , مخصوص نصب د وتایی

(Paired single row taper roller bearings)

 

رولبرینگ های مخروطی تک ردیفه

در مواردی که استفاده از یک رولبرینگ مخروطی جهت تحمل مقدار بار مورد نظر کافی نباشد و یا مجبور به موقعیت دهی شافت از دو طرف باشیم از دو عدد رولبرینگ مخروطی آماده برای نصب استفاده می کنیم.از مزایای این  تولیدات می توان نصب ساده به علت عدم نیاز به کالیبره کردن حلقه فاضلاه گذار  , هدایت محوری دقیق شافت , تعیین لقی محوری شافت در هنگام ساخت , قدرت تحمل بار محوری و شعاعی بالا  و نگهداری و روانکاری ساده تر از طریق سوراخهای تعبیه شده در حلقه فاصله گذار نام برد. ترتیب قراردهی برینگ ها می تواند بصورت روبرو face-to-face , پشت به پشت   back-to-back یا پشت سر هم tandem  باشد.در نصب روبرو از یک حلقه فاصله گذار بین حلقه های بیرونی استفاده می شود. در این حالت بار محوری از دو طرف و از هر طرف توسط یک برینگ کنترل می شود.در طراحی پشت به پشت از دو حلقه فاصله گذار , یکی بین حلقه های بیرونی و دیگری بین حلقه های داخلی استفاده می شود..مزیت این نوع طراحی نسبت به نوع قبلی تحمل بارهای مماس ست.در طراحی پشت سر هم بار محوری فقط از یک سمت , ولی توسط هر دو برینگ تحمل می شود.در این حالت نیز یک حلقه فاصله گذار  بین حلقه های  بیرونی  و یکی بین حلقه های داخلی کار گداشته می شود.