location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه

رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه

 

رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه

این نوع رولبرینگ قادر به تحمل بار محوری از یک جهت است.تحت بار شعاعی یک بار محوری در برینگ تولید می شود که باید مهار شود, لذا معمولا در کاربرد ها از دو تا رولبرینگ مورد بحث استفاده می کنند.رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شوند. در اندازه اینچی , حلقه داخلی به همراه قفسه غلتک ها Conse یک شماره و حلقه بیرونی Cup دارای شماره دیگر است که یک رولبرینگ مخروطی کامل شامل هر دوی این شماره ها می شود که با یک "/" از هم جدا می شوند  نظیر :

K-11949 / K-11910

Conse         Cup

پیشوند K- علامت رولبرینگ مخروطی با ابعتد اینچی است.