location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

محفظه دو برینگی PDN

محفظه دو برینگی PDN

محفظه دو – برینگی PDN

 این محفظه ها اساسا برای کاربرد در شافت ها  یا فلایویل های معلق طراحی شده اند .اما نمیتوانند کاربردهای دیگری نیز داشته باشند. محفظه ها یکپارجه بوده و محل قرار دو بلبرینگ جوری ماشینکاری شده تا از ناهمراستایی برینگ ها جلوگیری شود.این امر به معنی امکان استفاده از برینگ صلب و در نتیجه افزایش دقت سیستم است.بلبرینگ های مصرفی در آنها بیشتر از نوع شیار عمیق بوده ولی امکان استفاده از بلبرینگ های تماس زاویه ای , رولبرینگ های استوانه ای و نیز رولبرینگ های بشکه ای وجود دارد. این محفظه توسط چهار پیچ به بستر خود محکم می شود.انواع بزرگ آن جهت حمل و نقل آسان  دارای پنج قلابدار هستند.پهنای محل نشستن دو برینگ معمولا با هم مساوی نیستند و یک علامت چهار گوش محل عریض تر را مشخص میکنند (جهت نصب دو برینگ در آن محل ).علامت پیکان در سمت دیگر , جهت اعمال نبروی محوری را مشخص می سازد.محفظه معمولا به همراه کاسه نمد و حلقه های آب بندی finger rings   و واشر فنری عرضه می شود.این واشر باید بین برینگ و پوشش محفظه و در انتهای آن که علامت پیکان قرار دارد جا زده شود. واشر مزبور به تنظیم بلبرینگ ها نسبت به یکدیگر با ایجاد لقی صفر با بار اولیه سبک کمک نم.ده  ,  از میزان صدای چرخش می کاهد . به علت استفاده از این واشر فنری برای تنظیم ,  اعمال بار محوری بر محفظه  فقط در جهت علامت پیکان مجاز است. معمولا شافت مناسب این محفظه ها نیز عرضه می گردد. جنس محفظه های مورد بحث از چدن خاکستری است . کاسه نمد در سری محفظه های PDN2  با شافت فاصله داشته و در سری PDN3  از نوع تسمه ای است. هر نوع کاسه نمد با حلقه های V  شکل تکمیل می گردند.محدوده دمایی نوع نمدی  C °   -40الی  C °+ 100 و سرعت آن تا 4 m/s  است.روانکار مناسب این محفظه گریس بوده و محفظه در دو طرف دارای نازل مخصوص گریسکاری است . تزریق گریس زیاد یجاد مشکل نمی کند زیرا گریس زیادی توسط حلقه های آب بند به وسط محفظه که فضای بزرگی تشکیل می دهد منتقل می گردد.در صورت نیاز به سرعتهای بالا که استفاده از گریس ممکن نباشد طراحیهای خاص این نوع محفظه جهت استفاده از روغن بصورت حمام روغن یا چرخش روغن نیز تولید می شود . در صورت عمودی بودن شافت نیز طراحی خاص محفظه مورد نیاز است