location_on تهران خیابان ناظم الاطباء شمالی پاساژ تهران پلاك 146 local_phone 09128001450 | 021-33964617 | 021-66431768

محفظه های پایه دار

 

محفظه های پایه دار

محفظه های پایه دار ( SD plummer housings )

این محفظه ها برای رولبرینگ ها ی بشکه ای داخل مخروطی سری 231K که در روی بوش تبدیل نصب شوند ساخته شده اند.قطر شافت باید در اندازه های بین 150mm الی  450 mmباشد.محفظه در راستای افقی دو تکه بوده و توسط پین این دو قسمت با هم منطبق می شوند.این محفظه ها در دو طراحی تولید می شوند : یک سری که با SD31 مشخص می شود , برای شافت های 150mm الی 300mm کاربرد دارد  از دو پیچ قلابدار که در آنها تعبیه شده جهت سهولت در جابجایی استفاده می شود.مقدار جابجایی محوری مجاز برینگ 10mm از دو طرف است که این امر به تظابق برینگ با تغییرات طولی شافت در اثر عواملی نظیر تغییرات دما کمک می کند.با استفاده از دو حلقه موقعیت دهنده Lovating ring می توان بلبرینگ را کاملا ثابت نمود. این حلقه ها با FRB مشخص می شوند. در سری دوم که با SDJC31 مشخص میزشوند در شافت هایی با قطر 320mm  الی  450mm کاربرد دارندودو حالت مختلف برینگ در این سری با علامت L برای برینگ های غیر ثابت ( برینگی که در امتداد محوری توانایی جابجایی دارد ) و F  برا نوع ثابت متمایز می گردند. کاسه نمد در محفظه های SD از نوع مارپیچی Labyrinth است .با جا زدن سیمهای دایره شکل ( که با کاسه نمد عرضه می گردد) در بین کاسه نمد با شافت می توان از چرخش آن دو با هم اظمینان حاصل نمود. این وسایل با علامت TS مشخص می گردد.محفظه های SDJC31 با کاسه نمد نمدیfelt  نیز قابل تولید است که در این حالت محفظه یک پسوند TF می گیرد.محدوده دمایی کارکرد کاسه نمد نمدی بین C °  -40الی C °+ 100 است. جهت مهار آن سر شافت که در محفظه قرار دارد از ته گیر های End cover از جنس چدن خاکستری استفاده می شود.جنس محفظه ها از چدن خاکستری است .امکان تولید این محفه ها از جنس چدن گرافیت کروی نیز هست که در این حالت طراحی محفظه با علامت های SDJD31  و SDD31 مشخص می گردند. روانکاری مناسب در محفظه های مورد بحث گریس است .در صورتی که به گریسکاری مکرر نیاز باشد ( تحت شرایط کاری سخت ) از سوراخ رزوه شده ای که در یک طرف محفظه تعبیه شده استفاده نموده , با گداشتن یک نازل , امکان گریسکاری مهاری می گردد ( این سوراخ  رزوه شده آماده در سری SDJC31 وجود نداردو باید توسط خود استفاده کننده با سوراخکاری و رزوه کاری تهیه شود ). بعد از چند بار اضافه نمودن گریس بهتر است محفظه را باز کرده , گریس کهنه را زدوده و گریس تازه را جایگزین نمود.